Scenografija

Scenografija


Vizualna percepcija, likovno in oblikovno izražanje so osnova scenografskih postavitev.

Tako oblikovno, idejno, kot tudi tehnično in izvedbeno lahko ponudimo rešitve in izdelke za scene. Nudimo tudi podporo pri načrtovanju (barve, tehnike tiska, izbira materialov ...).