• Digitalne tiskarske tehnike tiska velikih formatov
    predstavljajo temelj VIZUALNE KOMUNIKACIJE.